Congres ooracupunctuur 2020. Het gebruik van kleuren.

Current Status
Not Enrolled
Price
€ 150,00
Get Started

De e-learning is te lezen als een boek met plaatjes, filmpjes en vragen. Dat kun je in je eigen tempo bestuderen. Aan het einde van ieder hoofdstuk en aan het einde van de cursus moet je vragen beantwoorden. Als je dit met succes afrondt krijg je een certificaat dat je naar je vereniging kan sturen. De cursus is aan het einde ook als pdf beschikbaar. Je kunt deze downloaden en printen. Je vindt het bij les 1 “Wat is kleur” onder de knop materialen. Dit kun je bewaren als naslagwerk. Dat is handig als je moeite hebt met lang achter een beeldscherm zitten. De vragen moet je dan nog wel online beantwoorden als je een certificaat wil hebben. Heb je geen goede printer dan kunnen wij de reader voor je maken tegen kostprijs.

kleurenfilters kun je gebruiken om acupunctuur punten en geneesmiddelen te vinden.

Kleurenfilters kun je gebruiken om acupunctuurpunten en geneesmiddelen te vinden.

Eerst gaan we kort behandelen wat licht en kleur is. Daarna een inleiding over biofotonen. Vanuit het biofotonen-onderzoek weten we dat licht een sturende functie heeft op het lichamelijk functioneren en dat bij zieke plekken een grotere uitstraling is van licht dan bij gezonde plekken. In de praktijk blijk dat pathologie die we met kleur hebben gevonden, betrekking heeft op emoties en hormonen. Door met gekleurde filters en of gekleurd licht te onderzoeken krijg je hier een goede indruk van. De kleuren hebben betrekking op lichaamsgebieden en de daarbij horende organen, hormoonklieren en emoties. Er bestaan verschillende technieken om dit te onderzoeken. Hier worden een paar basistechnieken uitgelegd. Daarmee kun je met iedere willekeurige kleur onderzoeken en weten wat normaal en wat afwijkend is. We eindigen met een hoofdstuk waarin we bekijken wat de verschillende kleuren kunnen betekenen.

Voor allerlei indicaties zijn kleurenfilters ontdekt. Hier gaan we maar beperkt op in. Je kunt kleurenfilters ook gebruiken om direct therapie mee te bedrijven. Daar gaan we in deze cursus ook niet uitgebreid op in. Deze onderwerpen komen in een vervolgcursus over kleur aan bod.

De normale kleurverdeling rond het lichaam

Op het congres ooracupunctuur op 14 en 15 november 2020 zou Marcel Meijer uitleggen hoe je met kleurenfilters en gekleurd licht een onderzoek kan doen. Dit congres ging niet door vanwege de Covid19. Deze e-learning is een vervanging voor dat congres. Het kost je 12 uur om deze cursus te doorlopen. Om deze cursus goed te kunnen volgen is het beheersen van de pols van Nogier nodig. Als je een andere testmethode beheerst, kun je ook met deze techniek werken.

Accreditatie: NAAV verleent 12 uur accreditatie.    NVA  accreditatie A verleend voor 12 uur (dat is twee ECTS) . VABG gehonoreerd voor 2 studiepunten vakgericht per dag dat is 4 studiepunten. Via KTNO:K10548 accreditatie verleend door VBAG | NVST | VVET